Welkom Perspectief Portfolio Ellen de Nood Publicaties, lezingen e.d Contact

Boek, publicaties, lezingen-workshops


De mens is aangekomen in een tijd van transformatie, waarin we worden geacht inspanning te leveren op vele gebieden, die we nog niet betreden hebben. Het vraagt ons opnemingsvermogen aan te spreken en onze intuïties te versterken. Weten is geen leren en alleen met hulp en goede wegwijzers kan ieder een weg gaan, die de verbinding met zichzelf (ik), de anderen, de wereld en kosmische in zichzelf weerspiegelt. We bevinden ons op het terrein van de geesteswetenschappen. Geen nieuwe wetenschap, maar wel een met een unieke achtergrond en stemming.


‘De mens snakt naar aandacht voor denkbeelden en gevoelens, die zijn existentie zin geven’. De alom aanwezige crisissen hebben één goed gemeen: een kans op een menswaardige samenleving en geen maakbare maatschappij. Samenleven met de notie van onze essentie: verbondenheid, waarin een diep besef van gerichtheid op het medemenselijke én transcendente wereld van ethische en esthetische waarden onmisbaar zijn, vormen een menswaardige samenleving. Alleen en slechts dan, zal een ieder zijn of haar deel vervullen met wederzijds respect en rechtvaardigheid en tot verwerkelijking van eenheid brengen.


Boek ‘Verbondenheid, dé Essentie’


In oktober 2006 ben ik begonnen aan mijn nieuwe ‘reis’: een onderzoek en een gelijknamig boek over ‘Verbondenheid, dé Essentie‘. Dat dit onderwerp zo’n omvangrijk gebied beslaat blijkt alleen al uit de duur van dit project, wat inmiddels voelt als een missie. Het vormt tot nu toe het grootste project, welk ik ooit heb ondernomen en het is voor mij bijzonder, omdat ik nu alle verworvenheden kan inzetten, die ik in de loop der tijd heb mogen leren.


In December 2013 vindt de voorpublicatie van mijn boek Verbondenheid plaats in het tijdschrift voor spiritualiteit en nieuwe wetenschap ‘PRANA’ , (jubileum nummer 200) uitgave van AnkhHermes.


Recente essays en artikelen

Essay ‘de Duurzame Mens’ , Tilburg University, oktober 2012


Lezingen, workshops & Cursussen


* Verbondenheid (ethiek)

* Art-Based Learning: Kunst kost tijd, omdat het een proces is (esthetiek)

* Het geschenk voor de 21e Eeuw (ethiek)

* Wat Erasmus, Nussbaum en Savater ons vertellen over op-voeding (ethiek)

* Satire houdt ons wakker (

* Het belang van het ambacht (ethiek)