Welkom Perspectief Portfolio Ellen de Nood Publicaties, lezingen e.d Contact
Perspectief naar een Verbonden Wereld.

Sinds de ontwikkeling en uitvoering van het begrip ‘duurzaamheid’ met de komst van allerlei internationale- en nationale manifesten en initiatieven op allerlei niveau’s, heeft dit begrip zich verankerd in de huidige maatschappij en ons dagelijks leven.
Constaterend dienen wij ons te beseffen dat het ‘woord’ (en niet alleen het ‘woord’) ‘duurzaamheid’ en alles wat men zelf daar individueel en gezamenlijk mee tracht te interpreteren, dan wel te omvatten, op veel verschillende manieren wordt uitgelegd, gebruikt, maar ook misbruikt, dit vaak zonder behoorlijke en juiste kennis van het begrip en haar inhoud.
Neem daarbij het gevolg van buitenproportioneel doorgevoerde materieel denken en doen, welk langzaam maar zeker voor grote problemen in onze maatschappij verantwoordelijk is en zie haar ongezonde systemen, welk de mensheid steeds verder laat verwijderen van haar bron. Besef dat ‘de maakbare samenleving’ is achterhaald en dat ‘de creatieve samenleving’ oplossingen biedt en onze koers dient te zijn nu en immer.

    ‘Create your own job, be a lifelong connected’
      - Ellen de Nood, 2000 -

Aandacht en intentie
Werkelijk vormgeven aan duurzaamheid is een gestaagd proces, zoals elk proces: het vraagt tijd, maar belangrijker is de aandacht en intentie, die men er aan schenkt en mee heeft.  
Zo wordt het mogelijk om op elk gebied, door ondermeer blootgelegde symptomen, zichtbaar en bewustzijn te krijgen en welke richtingsverandering in ontwikkelingsgang voor de toekomst al in het heden aan ons wordt gevraagd.
Voor mij en mijn bedrijf betekende dit een laag dieper gaan werken: ontdekken waar het echt omgaat in duurzaamheid. En zo bevinden wij ons telkens weer een stap verder op onze ontwikkelingsweg, want ik zie mijn bedrijf en mijzelf als een geheel.
Door daar te zijn en gaan waar de universele ethische vragen worden beantwoorden je nieuwe vragen stelt over dat wat nodig is om verder te denken en gaan dan duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Is dat niet wat de mensheid echt wil bereiken bij onder-nemen:  
universele waarden verbinden zonder grenzen?  

   ‘Heel de wereld is mijn vaderland’.
      -Erasmus-