Welkom Perspectief Portfolio Ellen de Nood Publicaties, lezingen e.d Contact
Ellen de Nood
Wie ben ik?  

Als kind was ik veel op het water en nog steeds heeft water een enorme aantrekkingskracht op mij. Dit komt omdat het zo'n bijzonder element van dynamiek symboliseert en zoveel aanpassingsvermogen heeft
Ik hou van de hele natuur en in de loop van mijn leven is het gewicht voor de interesse in de natuur, waaruit wij komen, ons in wij ons bevinden en naar terugkeren, steeds meer verschoven naar dieper gaande liggende achtergronden, die zo vanzelfsprekend zijn.

Zo verplaatste ik mijzelf, letterlijk en geestelijk in vele gebieden, die mijn aandacht trokken en trekken. Net als ieder kind voelde ik dit aan, maar het duurt soms een mensenleven lang en eigen nog veel langer eer je her-ontdekt oftewel herinner dat jezelf, de anderen, de wereld en het kosmische, dat alles is verbonden en dat het altijd al zo is geweest en zal blijven. Wij kunnen ons leven laten meanderen op de stroom van de levensrivier of er tegenin gaan. Als we sterven voelen we wat we voor onszelf en anderen hebben betekent en kunnen we actiever of actief voortleven met onze geest in hen die na ons komen. Zo kan elk mens en de mensheid kiezen zich meer of minder in vrijheid te ontwikkelen.

Als pedagoog, filosoof en auteur werk ik als consultant voor zowel ‘de kleinste organisatie’: de individuele mens en zijn bedrijf tot complexere instellingen. Mijn bedrijf adviseert mensen (jonge en wordende ondernemers), bedrijven en instellingen bij hun veranderingsprocessen naar een wereld van verbondenheid. Kortom naar inzicht en hoe we individueel en met elkaar vorm kunnen geven aan onder-nemen in de stroom van onze Verbondenheid.

‘Een wijs mens kent geen eigenbelang.
Hij weet zichzelf verbonden met alles’.
-Tao Te Ching -
Ellen de Nood Consulting