Welkom Perspectief Portfolio Ellen de Nood Publicaties, lezingen e.d Contact
Ellen de Nood Consulting
Welkom

Waarom is de mens hier? Om te ontdekken waarom hij hier is. Waarom belandt u op mijn site? Omdat u nieuwsgierig bent, dat is een belangrijke behoefte, die u nimmer moet tegenhouden of stoppen.

Ik hoop dat u iets zult ontdekken, waardoor uw inzichten worden versterkt in richtingen, die de mens van nature als behoeften in zich draagt zoals wetenschap, religie en kunst, maar vooral welke verbinding er tussen dit alles bestaat en dat slechts uit één oorsprong voortkomt.

Alles, wat gelijktijdig één is vormt een omvangrijk project, wat ik leven noem.
Te veel om even op een site te zetten, maar naar ik hoop u uitnodigt om verder te kijken over uw horizon....                 
                              ‘Het leven vormt een groot avontuur, voor hen die het willen mijden,  
duurt het te lang, voor hen die het omarmen te kort’.
     - Ellen de Nood, november 2013 -